Frå starten i 1964 har familiebedrifta Glassmesterforr. Kjell Grov halde til i Førde sentrum, i 2018 endra vi navn til Sunnfjord Glass og Byggteknikk as. Vi leverer glass og byggtjenester i Sogn & Fjordane.

Besøksadresse er Galleri G, Hafstadvegen 9 og verkstad er i Flatene 1, Førde Terrasse.

Heilt frå 1912, då Olai Fauske bygde opp sitt atelier og sin heim i Hafstadvegen 9, og i tida etter 1945 då brordotter Ingrid saman med ektemann John Grov dreiv fotobutikk, og frå Glassmesterforr. Kjell Grov og Galleri G, til Sunnfjord Glass og Byggteknikk. Historia sit i veggane her i huset!

I 1964 starta Kjell opp glassmesterbedrifta, og blandt dei første større oppdraga var Sunnfjord Hotell i 1966-68, men óg med oppdrag over heile fylket. I seinare tid har vi hatt utskifting av ca. 450 stk. aluminiumvindauge og ein del dører på høgblokka til Førde Sentralsjukehus, leveransen besto av Schuco aluminiumvindu og Suncool 70/40 3.lag Activ superenergiglass glass. Vidare har vi hatt Høgskulebygget i Sogndal med solskjerming, Førde Rådhus med solskjerming. Sjøkanten i Sogndal med balkoninnglassing i byggesteg 2, fleire store glassrekkverk-leveranser til leiligheitsblokker, men det er i privatmarkedet vi har hovedtyngda av oppdrag.