Spar pengar med solvarme

Prinsippet bak passiv solvarme går ut på å sleppe solvarmen inn i huset eller bygget. Passiv solvarme er den forma for solenergi som per i dag er mest utnytta i Norge, og bidreg med 3-4 TWh i den norske bygningsmassen.

Aktiv utnytting av solvarme krev eit anlegg som består av solfangar (kollektor), varmelager og distribusjonssystem. Energien frå sola blir brukt til å varme opp eit flytande medium slik at den igjen kan brukast til oppvarming av vass og oppvarming av bygning og tappevatn. 

 

Ta kontakt:

Vi tar turen til deg
og gir deg eit
uforpliktende pristilbod.

Geir Grov
+47 45 47 41 77
geir@sgbt.no